Natuurcoaching. Wat is dat eigenlijk?

29 juni 2023

Coach je dan de natuur? Die vraag is mij weleens gesteld. En zo gek is dat misschien niet want veel mensen hebben direct een beeld bij wandelcoaching – je wandelt met een coach terwijl je je thema bespreekt. Maar natuurcoaching? Dat is minder vanzelfsprekend.

Natuurcoaching is een vorm van coaching waarbij de vraag of het thema van de coachee wordt gespiegeld aan (elementen van) de natuur. Letterlijk alles in de natuur kan als metafoor of symboliek worden ingezet. Dat betekent dat sessies veelal buiten plaats zullen vinden, maar ook in een binnenruimte heb je de mogelijkheid om de natuur in te zetten. Bijvoorbeeld door natuurelementen naar binnen te halen of door mensen te laten visualiseren.

Maar wat wordt er precies met ‘buiten’ bedoeld?

Buiten kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Ook een tuin is tenslotte buiten. Toch zullen de meesten bij het woord natuurcoaching denken aan een echt bos met bomen. Dat is ook wat ik dacht.

Echter kan een (stads-)park ook – of juist – dienen als een buitenplek waar je nieuwe inzichten opdoet aan de hand van de natuur. Het gaat erom dat je de natuur beschouwd en dat je je bewust wordt van alles wat natuur is – zoals die rij bomen in de straat of dat bloemenperk.

Ik ben van mening dat een stadspark of een stadsbos soms effectiever kan zijn dan een bos verder weg van de bewoonde wereld. Het is uiteindelijk de kunst om ons staande te houden in die alsmaar bewegende wereld. Hoe zorg je ervoor dat je geworteld blijft terwijl de wereld van alles van je vraagt?

We zoeken allemaal balans in ons leven. Balans tussen werk en privé. Balans tussen inspanning en ontspanning. Balans tussen geven en nemen. Goethe, bekend natuuronderzoeker, filosoof en wetenschapper, schreef hierover het volgende:

“Het gevoel van de waterpas en de pendel is het fundament van ons menszijn”

De waterpas staat voor ons evenwicht, onze balans. Met de pendel bedoelde hij het instrument dat uitslaat wanneer wij niet in balans zijn. Als de pendel te ver uitslaat is dat een indicatie dat we te veel uit balans zijn.

Dat evenwicht kan je herstellen door vaker bewust in de natuur te bewegen zodat de natuur ervaart met al je zintuigen.

Hoezo je zintuigen te gebruiken?

Door je zintuigen een voor een te activeren zorg je ervoor dat je verbinding maakt met je lijf. In de huidige maatschappij gebruiken we voornamelijk ons denken, de ratio. We zijn oplossingsgericht, analytisch en vergeten veelal ons lijf of ons hart te betrekken. Het denken overheerst en de prefrontale cortex – dat deel van de hersenen wat ons onderscheid van andere wezens – overheerst.

Omdat we niet goed naar ons lichaam luisteren krijgen we allerlei mentale en lichamelijke klachten. We zijn de verbinding met ons lichaam kwijtgeraakt. De verbinding met onze natuur. Want wij zijn de natuur.

Maar we kunnen het tij keren. Je kan ervoor kiezen om zoveel als mogelijk – al is het maar 10 minuten per dag – stil te staan bij de natuur. Word je bewust van je zintuigen en bedenk dat door stil te staan bij de natuur, je stilstaat bij jezelf. En die natuur; dat is dus gewoon jouw achtertuin of die boom buiten je kantoor.